$product_ids_to_update array(74)
 post_idmeta_value_stock_status
#1"14275""G_SN""outofstock"
#2"14348""G_TWINSTAR""outofstock"
#3"14485""G_SMKE""outofstock"
#4"15005""G_TWINSTARDF""outofstock"
#5"15039""G_SG11C""outofstock"
#6"15075""G_TRG""outofstock"
#7"15102""G_SG11L""instock"
#8"15154""G_T35""outofstock"
#9"15179""G_SXM""outofstock"
#10"15231""G_URM04""outofstock"
#11"15272""G_URM12""outofstock"
#12"15343""G_SCL01""instock"
#13"15652""G_SCA01""instock"
#14"15791""G_RX400""outofstock"
#15"16034""G_URM03""outofstock"
#16"16063""G_SD052""outofstock"
#17"16123""G_URM06""outofstock"
#18"16226""G_URM07""outofstock"
#19"37998""G_SFERA""instock"
#20"40494""G_TF112""outofstock"
#21"40497""G_TF623""outofstock"
#22"50890""G_SB10""outofstock"
#23"50891""G_ST10C""outofstock"
#24"50896""G_TL10R""instock"
#25"50898""G_TS10R""instock"
#26"50901""G_SB10S""outofstock"
#27"50902""G_TB10S""instock"
#28"50903""G_TL12""outofstock"
#29"50904""G_TL10""instock"
#30"50905""G_SC10R""outofstock"
#31"50907""G_S1""outofstock"
#32"50912""G_ST10R""outofstock"
#33"50913""G_SQ10 ""outofstock"
#34"50918""G_ST10X""outofstock"
#35"50920""G_TB10""instock"
#36"51033""G_S3""outofstock"
#37"51042""G_S2""outofstock"
#38"51047""G_S""outofstock"
#39"51048""G_S""outofstock"
#40"51060""G_TPE77A""outofstock"
#41"51062""G_TPG711FG2XL""outofstock"
#42"51063""G_TPG7152FG4XL""outofstock"
#43"51076""G_TPG77FG""outofstock"
#44"51079""G_VC77T""outofstock"
#45"51080""G_VC74A""outofstock"
#46"51081""G_TPG711T2XL""outofstock"
#47"51087""G_VC77A""outofstock"
#48"51098""G_TPE77FE""outofstock"
#49"51099""G_TPG77T""outofstock"
#50"51106""G_TPG77A""outofstock"
#51"51113""G_TPE77T""outofstock"
#52"51115""G_VC77FE""outofstock"
#53"51116""G_VC74T""outofstock"
#54"51117""G_TPG715T4XL""outofstock"
#55"51143""G_WGE74""outofstock"
#56"51146""G_SP74T""outofstock"
#57"51159""G_WGE78""outofstock"
#58"51403""G_VRX 20/38""outofstock"
#59"51429""G_VRX 15/38""outofstock"
#60"54380""G_VSK2""instock"
#61"55242""G_SAE061B""outofstock"
#62"55244""G_SAG061B""outofstock"
#63"55245""G_SAG101B""outofstock"
#64"55247""G_SAE101B""instock"
#65"55248""G_SAG062B""outofstock"
#66"55250""G_SAE062B""outofstock"
#67"55251""G_SAG102B""outofstock"
#68"55253""G_SAE102B""outofstock"
#69"55254""G_SAG161B""outofstock"
#70"55256""G_SAE161B""outofstock"
#71"55257""G_SAE201BS""outofstock"
#72"55259""G_SAG201BS""outofstock"
#73"55260""G_SAE202BS""outofstock"
#74"55262""G_SAG202BS""outofstock"
$product_ids_to_update_indexed array(73)
'G_SN' => string(5) "14275"
'G_TWINSTAR' => string(5) "14348"
'G_SMKE' => string(5) "14485"
'G_TWINSTARDF' => string(5) "15005"
'G_SG11C' => string(5) "15039"
'G_TRG' => string(5) "15075"
'G_SG11L' => string(5) "15102"
'G_T35' => string(5) "15154"
'G_SXM' => string(5) "15179"
'G_URM04' => string(5) "15231"
'G_URM12' => string(5) "15272"
'G_SCL01' => string(5) "15343"
'G_SCA01' => string(5) "15652"
'G_RX400' => string(5) "15791"
'G_URM03' => string(5) "16034"
'G_SD052' => string(5) "16063"
'G_URM06' => string(5) "16123"
'G_URM07' => string(5) "16226"
'G_SFERA' => string(5) "37998"
'G_TF112' => string(5) "40494"
'G_TF623' => string(5) "40497"
'G_SB10' => string(5) "50890"
'G_ST10C' => string(5) "50891"
'G_TL10R' => string(5) "50896"
'G_TS10R' => string(5) "50898"
'G_SB10S' => string(5) "50901"
'G_TB10S' => string(5) "50902"
'G_TL12' => string(5) "50903"
'G_TL10' => string(5) "50904"
'G_SC10R' => string(5) "50905"
'G_S1' => string(5) "50907"
'G_ST10R' => string(5) "50912"
'G_SQ10 ' => string(5) "50913"
'G_ST10X' => string(5) "50918"
'G_TB10' => string(5) "50920"
'G_S3' => string(5) "51033"
'G_S2' => string(5) "51042"
'G_S' => string(5) "51048"
'G_TPE77A' => string(5) "51060"
'G_TPG711FG2XL' => string(5) "51062"
'G_TPG7152FG4XL' => string(5) "51063"
'G_TPG77FG' => string(5) "51076"
'G_VC77T' => string(5) "51079"
'G_VC74A' => string(5) "51080"
'G_TPG711T2XL' => string(5) "51081"
'G_VC77A' => string(5) "51087"
'G_TPE77FE' => string(5) "51098"
'G_TPG77T' => string(5) "51099"
'G_TPG77A' => string(5) "51106"
'G_TPE77T' => string(5) "51113"
'G_VC77FE' => string(5) "51115"
'G_VC74T' => string(5) "51116"
'G_TPG715T4XL' => string(5) "51117"
'G_WGE74' => string(5) "51143"
'G_SP74T' => string(5) "51146"
'G_WGE78' => string(5) "51159"
'G_VRX 20/38' => string(5) "51403"
'G_VRX 15/38' => string(5) "51429"
'G_VSK2' => string(5) "54380"
'G_SAE061B' => string(5) "55242"
'G_SAG061B' => string(5) "55244"
'G_SAG101B' => string(5) "55245"
'G_SAE101B' => string(5) "55247"
'G_SAG062B' => string(5) "55248"
'G_SAE062B' => string(5) "55250"
'G_SAG102B' => string(5) "55251"
'G_SAE102B' => string(5) "55253"
'G_SAG161B' => string(5) "55254"
'G_SAE161B' => string(5) "55256"
'G_SAE201BS' => string(5) "55257"
'G_SAG201BS' => string(5) "55259"
'G_SAE202BS' => string(5) "55260"
'G_SAG202BS' => string(5) "55262"
$current_stock_statuses array(73)
'G_SN' => string(10) "outofstock"
'G_TWINSTAR' => string(10) "outofstock"
'G_SMKE' => string(10) "outofstock"
'G_TWINSTARDF' => string(10) "outofstock"
'G_SG11C' => string(10) "outofstock"
'G_TRG' => string(10) "outofstock"
'G_SG11L' => string(7) "instock"
'G_T35' => string(10) "outofstock"
'G_SXM' => string(10) "outofstock"
'G_URM04' => string(10) "outofstock"
'G_URM12' => string(10) "outofstock"
'G_SCL01' => string(7) "instock"
'G_SCA01' => string(7) "instock"
'G_RX400' => string(10) "outofstock"
'G_URM03' => string(10) "outofstock"
'G_SD052' => string(10) "outofstock"
'G_URM06' => string(10) "outofstock"
'G_URM07' => string(10) "outofstock"
'G_SFERA' => string(7) "instock"
'G_TF112' => string(10) "outofstock"
'G_TF623' => string(10) "outofstock"
'G_SB10' => string(10) "outofstock"
'G_ST10C' => string(10) "outofstock"
'G_TL10R' => string(7) "instock"
'G_TS10R' => string(7) "instock"
'G_SB10S' => string(10) "outofstock"
'G_TB10S' => string(7) "instock"
'G_TL12' => string(10) "outofstock"
'G_TL10' => string(7) "instock"
'G_SC10R' => string(10) "outofstock"
'G_S1' => string(10) "outofstock"
'G_ST10R' => string(10) "outofstock"
'G_SQ10 ' => string(10) "outofstock"
'G_ST10X' => string(10) "outofstock"
'G_TB10' => string(7) "instock"
'G_S3' => string(10) "outofstock"
'G_S2' => string(10) "outofstock"
'G_S' => string(10) "outofstock"
'G_TPE77A' => string(10) "outofstock"
'G_TPG711FG2XL' => string(10) "outofstock"
'G_TPG7152FG4XL' => string(10) "outofstock"
'G_TPG77FG' => string(10) "outofstock"
'G_VC77T' => string(10) "outofstock"
'G_VC74A' => string(10) "outofstock"
'G_TPG711T2XL' => string(10) "outofstock"
'G_VC77A' => string(10) "outofstock"
'G_TPE77FE' => string(10) "outofstock"
'G_TPG77T' => string(10) "outofstock"
'G_TPG77A' => string(10) "outofstock"
'G_TPE77T' => string(10) "outofstock"
'G_VC77FE' => string(10) "outofstock"
'G_VC74T' => string(10) "outofstock"
'G_TPG715T4XL' => string(10) "outofstock"
'G_WGE74' => string(10) "outofstock"
'G_SP74T' => string(10) "outofstock"
'G_WGE78' => string(10) "outofstock"
'G_VRX 20/38' => string(10) "outofstock"
'G_VRX 15/38' => string(10) "outofstock"
'G_VSK2' => string(7) "instock"
'G_SAE061B' => string(10) "outofstock"
'G_SAG061B' => string(10) "outofstock"
'G_SAG101B' => string(10) "outofstock"
'G_SAE101B' => string(7) "instock"
'G_SAG062B' => string(10) "outofstock"
'G_SAE062B' => string(10) "outofstock"
'G_SAG102B' => string(10) "outofstock"
'G_SAE102B' => string(10) "outofstock"
'G_SAG161B' => string(10) "outofstock"
'G_SAE161B' => string(10) "outofstock"
'G_SAE201BS' => string(10) "outofstock"
'G_SAG201BS' => string(10) "outofstock"
'G_SAE202BS' => string(10) "outofstock"
'G_SAG202BS' => string(10) "outofstock"
Poprzedni stan magazynowy: 0 ---> Nowy stan magazynowy: 0
Zmywarka tunelowa Optima RX400 RX400

Poprzedni stan magazynowy: 0 ---> Nowy stan magazynowy: 0
Opcjonalny zestaw odpływu z blatu w kuchni 2 – palnikowej na podstawie i z piekarnikiem DominaPro

Poprzedni stan magazynowy: 0 ---> Nowy stan magazynowy: 0
prysznic do pieca Hop

Poprzedni stan magazynowy: 0 ---> Nowy stan magazynowy: 0
Opcjonalny zestaw odpływu z blatu w kuchni 4 – palnikowej na podstawie i z piekarnikiem DominaPro

Poprzedni stan magazynowy: 0 ---> Nowy stan magazynowy: 0
Opcjonalny zestaw odpływu z blatu w kuchni 6 – palnikowej na podstawie i z piekarnikiem DominaPro

Poprzedni stan magazynowy: 0 ---> Nowy stan magazynowy: 0
Piec konwekcyjno-parowy Lainox Sapiens Boosted, 6x GN1/1 z bezpośrednim natryskiem i systemem myjącym SAE061B

Poprzedni stan magazynowy: 0 ---> Nowy stan magazynowy: 0
Piec konwekcyjno-parowy Lainox Sapiens Boosted, 6x GN 2/1 lub 12x GN 1/1 z bezpośrednim natryskiem i systemem myjącym SAE062B

Poprzedni stan magazynowy: 1 ---> Nowy stan magazynowy: 1
Piec konwekcyjno-parowy Lainox Sapiens Boosted, 10x GN 1/1 z bezpośrednim natryskiem i systemem myjącym SAE101B

Poprzedni stan magazynowy: 0 ---> Nowy stan magazynowy: 0
Piec konwekcyjno-parowy Lainox Sapiens Boosted, 10x GN 2/1 lub 20x GN 1/1 z bezpośrednim natryskiem i systemem myjącym SAE102B

Poprzedni stan magazynowy: 0 ---> Nowy stan magazynowy: 0
Piec konwekcyjno-parowy Lainox Sapiens Boosted, 6x GN 1/1 + 10x GN 1/1 z bezpośrednim natryskiem i systemem myjącym SAE161B

Poprzedni stan magazynowy: 0 ---> Nowy stan magazynowy: 0
Piec konwekcyjno-parowy Lainox Sapiens Boosted, 20x GN 1/1 z bezpośrednim natryskiem i systemem myjącym SAE201BS

Poprzedni stan magazynowy: 0 ---> Nowy stan magazynowy: 0
Piec konwekcyjno-parowy Lainox Sapiens Boosted, 20x GN 2/1 lub 40x GN 1/1 z bezpośrednim natryskiem i systemem myjącym SAE202BS

Poprzedni stan magazynowy: 0 ---> Nowy stan magazynowy: 0
Piec konwekcyjno-parowy Lainox Sapiens Boosted, 6x GN1/1 z bezpośrednim natryskiem i systemem myjącym SAG061B

Poprzedni stan magazynowy: 0 ---> Nowy stan magazynowy: 0
Piec konwekcyjno-parowy Lainox Sapiens Boosted, 6x GN 2/1 lub 12x GN 1/1 z bezpośrednim natryskiem i systemem myjącym SAG062B

Poprzedni stan magazynowy: 0 ---> Nowy stan magazynowy: 0
Piec konwekcyjno-parowy Lainox Sapiens Boosted, 10x GN 1/1 z bezpośrednim natryskiem i systemem myjącym SAG101B

Poprzedni stan magazynowy: 0 ---> Nowy stan magazynowy: 0
Piec konwekcyjno-parowy Lainox Sapiens Boosted, 10x GN 2/1 lub 20x GN 1/1 z bezpośrednim natryskiem i systemem myjącym SAG102B

Poprzedni stan magazynowy: 0 ---> Nowy stan magazynowy: 0
Piec konwekcyjno-parowy Lainox Sapiens Boosted, 6x GN 1/1 + 10x GN 1/1 z bezpośrednim natryskiem i systemem myjącym SAG161B

Poprzedni stan magazynowy: 0 ---> Nowy stan magazynowy: 0
Piec konwekcyjno-parowy Lainox Sapiens Boosted, 20x GN 1/1 z bezpośrednim natryskiem i systemem myjącym SAG201BS

Poprzedni stan magazynowy: 0 ---> Nowy stan magazynowy: 0
Piec konwekcyjno-parowy Lainox Sapiens Boosted, 20x GN 2/1 lub 40x GN 1/1 z bezpośrednim natryskiem i systemem myjącym SAG202BS

Poprzedni stan magazynowy: 0 ---> Nowy stan magazynowy: 0
Koszyk perforowany teflonowy 152x308x22 do turbopieców X2c i X4i – zestaw 2 szt.

Poprzedni stan magazynowy: 0 ---> Nowy stan magazynowy: 0
Koszyk teflonowy pełny 279x140x25 do turbopieców XpressChef uniwersalny- zestaw 2 szt.

Poprzedni stan magazynowy: 0 ---> Nowy stan magazynowy: 0
Wózek do piętrowania z dodatkową półką do turbopieców X3i MRX

Poprzedni stan magazynowy: 6 ---> Nowy stan magazynowy: 6
Solid Cal – środek do usuwania kamienia, zestaw 6 sztuk

Poprzedni stan magazynowy: 2 ---> Nowy stan magazynowy: 2
Solid Clean – środek czyszczący, zestaw 6 sztuk

Poprzedni stan magazynowy: 0 ---> Nowy stan magazynowy: 0
Szpile na szaszłyki ze stali nierdzewnej

Poprzedni stan magazynowy: 1 ---> Nowy stan magazynowy: 1
Urządzenie do zaokrąglania surowego ciasta Grafen 1800

Poprzedni stan magazynowy: 0 ---> Nowy stan magazynowy: 0
Speedy Grill

Poprzedni stan magazynowy: 3 ---> Nowy stan magazynowy: 3
Speedy Grill

Poprzedni stan magazynowy: 0 ---> Nowy stan magazynowy: 0
Aromat SMOKEGRILL dym wędzarniczy 0,5l

Poprzedni stan magazynowy: 0 ---> Nowy stan magazynowy: 0
Funkcja optymalizacji zużycia energii

Poprzedni stan magazynowy: 0 ---> Nowy stan magazynowy: 0
Podgrzewacz do frytek, nastawny, linia DominaPro 700

Poprzedni stan magazynowy: 0 ---> Nowy stan magazynowy: 0
Patelnia aluminiowa do turbopieców X4i MXP

Poprzedni stan magazynowy: 0 ---> Nowy stan magazynowy: 0
Kamień do pizzy do turbopieca X2C JET

Poprzedni stan magazynowy: 0 ---> Nowy stan magazynowy: 0
Kamień do pizzy do turbopieca X3i MRX

Poprzedni stan magazynowy: 0 ---> Nowy stan magazynowy: 0
Kamień do pizzy do turbopieca X4i MXP

Poprzedni stan magazynowy: 0 ---> Nowy stan magazynowy: 0
Zdejmowany sterylizator STERILOX

Poprzedni stan magazynowy: 0 ---> Nowy stan magazynowy: 0
Stół wyładowczy, prosty

Poprzedni stan magazynowy: 2 ---> Nowy stan magazynowy: 2
Koszyk perforowany teflonowy 257X305X25 do turbopieców X2c i X4i – zestaw 2 szt.

Poprzedni stan magazynowy: 1 ---> Nowy stan magazynowy: 1
Koszyk teflonowy pełny 279x279x25 do turbopieców XpressChef uniwersalny- zestaw 2 szt.

Poprzedni stan magazynowy: 0 ---> Nowy stan magazynowy: 0
Blacha do naleśników i jaj sadzonych GN 2/1

Poprzedni stan magazynowy: 0 ---> Nowy stan magazynowy: 0
Blacha do omletów GN 2/1

Poprzedni stan magazynowy: 2 ---> Nowy stan magazynowy: 2
Zestaw naklejek nieprzywierających do turbopieców X4I MXP

Poprzedni stan magazynowy: 1 ---> Nowy stan magazynowy: 1
Zestaw naklejek nieprzywierających do turbopieców X3i MRX

Poprzedni stan magazynowy: 0 ---> Nowy stan magazynowy: 0
Zestaw naklejek nieprzywierających do turbopieców X2c JET

Poprzedni stan magazynowy: 0 ---> Nowy stan magazynowy: 0
Płyta grzewcza elektryczna na podstawie otwartej, linia DominaPro 700

Poprzedni stan magazynowy: 0 ---> Nowy stan magazynowy: 0
Płyta grzewcza elektryczna z piekarnikiem GN2/1, linia DominaPro 700

Poprzedni stan magazynowy: 0 ---> Nowy stan magazynowy: 0
Płyta grzewcza elektryczna nastawna, linia DominaPro 700

Poprzedni stan magazynowy: 0 ---> Nowy stan magazynowy: 0
Kuchnia gazowa 2 – palnikowa z dużą płytą grzewczą, piekarnikiem gazowym i szafką DominaPro 700

Poprzedni stan magazynowy: 0 ---> Nowy stan magazynowy: 0
Kuchnia gazowa 2 – palnikowa z dużą płytą grzewczą, nastawna DominaProPro 700

Poprzedni stan magazynowy: 0 ---> Nowy stan magazynowy: 0
Kuchnia gazowa 2 x 2 palnikowa z  centralną płytą grzewczą i dwoma piekarnikami gazowymi

Poprzedni stan magazynowy: 0 ---> Nowy stan magazynowy: 0
Kuchnia gazowa 2 x 2 palnikowa z  centralną płytą grzewczą, nastawna, DominaPro 700

Poprzedni stan magazynowy: 0 ---> Nowy stan magazynowy: 0
Płyta grzewcza gazowa na podstawie otwartej, linia DominaPro 700

Poprzedni stan magazynowy: 0 ---> Nowy stan magazynowy: 0
Płyta grzewcza gazowa z piekarnikiem gazowym GN2/1, linia DominaPro 700

Poprzedni stan magazynowy: 0 ---> Nowy stan magazynowy: 0
Płyta grzewcza gazowa nastawna, linia DominaPro 700

Poprzedni stan magazynowy: 0 ---> Nowy stan magazynowy: 0
Wózek na kosz okrągły TRG

Poprzedni stan magazynowy: 2 ---> Nowy stan magazynowy: 2
Opcjonalna, górna półka do turbopieców X3i MRX

Poprzedni stan magazynowy: 0 ---> Nowy stan magazynowy: 0
Zmywarka serii TWIN STAR

Poprzedni stan magazynowy: 0 ---> Nowy stan magazynowy: 0
Zmywarki serii TWIN STAR – DOUBLE FACE (wersja przelotowa)

Poprzedni stan magazynowy: 0 ---> Nowy stan magazynowy: 0
Zdalne sterowanie do NEOG051

Poprzedni stan magazynowy: 0 ---> Nowy stan magazynowy: 0
Zdalne sterowanie

Poprzedni stan magazynowy: 0 ---> Nowy stan magazynowy: 0
Zdalne sterowanie

Poprzedni stan magazynowy: 0 ---> Nowy stan magazynowy: 0
Zdalne sterowanie do NEOG122

Poprzedni stan magazynowy: 0 ---> Nowy stan magazynowy: 0
Zdalne sterowanie

Poprzedni stan magazynowy: 0 ---> Nowy stan magazynowy: 0
Kuchnia elektryczna ceramiczna 2 – płytowa DominaPro 700

Poprzedni stan magazynowy: 0 ---> Nowy stan magazynowy: 0
Kuchnia ceramiczna stołowa z 2 stanowiskami grzewczymi, linia DominaPro 700

Poprzedni stan magazynowy: 0 ---> Nowy stan magazynowy: 0
Kuchnia elektryczna ceramiczna 4 – płytowa DominaPro 700

Poprzedni stan magazynowy: 0 ---> Nowy stan magazynowy: 0
Kuchnia ceramiczna z 4 stanowiskami grzewczymi i piekarnikiem elektrycznym, linia DominaPro 700

Poprzedni stan magazynowy: 0 ---> Nowy stan magazynowy: 0
Kuchnia ceramiczna stołowa z 4 stanowiskami grzewczymi, linia DominaPro 700

Poprzedni stan magazynowy: 0 ---> Nowy stan magazynowy: 0
Nadstawa Coolhead do stołu do pizzy, 5xGN1/3 + 1xGN1/2

Poprzedni stan magazynowy: 0 ---> Nowy stan magazynowy: 0
Nadstawa Coolhead do stołu do pizzy, 9xGN1/3

Poprzedni stan magazynowy: 1 ---> Nowy stan magazynowy: 1
Zestaw do piętrowania pieców GRAFEN 223772 oraz 223796

Poprzedni stan magazynowy: 0 ---> Nowy stan magazynowy: 0
Grill wodny elektryczny pojedynczy na podstawie z szufladą na wodę, linia DominaPro 700

Poprzedni stan magazynowy: 0 ---> Nowy stan magazynowy: 0
Grill wodny elektryczny podwójny na podstawie z szufladą na wodę, linia DominaPro 700